МОНТАЖ

Инструкция за монтаж                 20160422_134841

Декоративната облицовка РОКУОЛ, може да бъде монтирана върху всяка стабилна повърхност. Не се налагат конструктивни промени, допълнително армиране или отделни крепежни елементи, тъй като облицовките стават неразделна част от повърхността, към която се монтират. Oблицовките се монтират със стандартни лепила на циментова основа за камък, бетон, гранитогрес, фаянс. Облицовки от гипс или гипсполимер се монтират с лепила за гипсови орнаменти, гипскартон и т.н. Възможен е монтаж с полиуретанови лепила, когато това се налага.

Подготовка на повърхността

При монтаж върху дърво, ПДЧ, MDF, боядисани стени, метал, термоизолационни плоскости, термопанели – покрийте повърхността с метална мрежа (око 5-10cm), припокривайки свръзките приблизително 5 см, като я закрепите с пирони, дюбели или винтове, в зависимост от повърхността и вида на мрежата. При монтаж към дървена повърхност,ПДЧ, изолационни плоскости, MDF и др. монтажните елементи (винтове, пироните и др.) да са разположени на разстояние 15-20 см един от друг във всяка посока.Препоръчително е при монтаж към дървена повърхност, преди поставянето на мрежата да се монтира/нанесе водозащитно покритие – PVC лак или хидроизолационен материал. Мрежата трябва да бъде добре опъната, за бърз и лесен монтаж.

Подложка

В случаите когато се поставя мрежа, се прави циментова замазка. Нанасянето да бъде възможно най-тънко. Мрежата се покрива напълно и се подравнява. При нужда повърхността се набраздява с гребен, за да не се получи прекалено гладко гланцово покритие и да се улесни прилепването. Покритието трябва да съхне в продължение на 24-48 часа, преди поставянето на декоративната облицовка.

Подложка не се налага при монтаж върху тухлена зидария, бетон, газобетон, циментова мазилка или циментова шпакловка.

В тези случаи повърхността само се почиства добре. При монтаж върху тухла, бетон – стената се почиства и навлажнява леко преди монтаж. При монтаж върху изолационни плоскости, по преценка на изпълнителя и в зависимост от натоварването, може да се монтира метална мрежа, която се дюбелира през изолацията към стената. Мрежата служи за основа на монтажа и пренася натоварването към стената.

Разчертаване на площта

След подготовката на повърхността използвайте нивелир, права летва, прахова чертилка и разчертайте повърхността на симетрично разположени хоризонтални линии. Разстоянието между линиите съобразете с големината на елементите. Линиите са водещ ориентир при монтажа. Нанесете водещи линии не само на местата, където ще се оформят фугите, а и между тях. Времето за подготовка ще Ви спести време при монтажа.  За по-големи площи можете да ползвате лазерен нивел с решетка. Ако нанасяте лепило и върху стената, можете да ползвате гребен и да монтирате по линиите.

Подготовка на елементите

Подреждането на пана, преди монтажа ще Ви помогне да „напаснете” отделните елементи на местата им съвсем лесно и ще допринесе за естествения изглед на паната или стените. Подгответе елементи за около 2-5 квадрата. При закупени по-големи количества, винаги разопаковайте предварително няколко пакета, за да се получите преливане на цветовите нюанси и да избегнете получаване на участъци, които се отличават по цвят.

Ако е необходимо, зачистете с телена четка задната страна им от прах или циментов шлак, ако има такъв, до откриване на чиста и здрава повърхност. Отмийте праха и оставете да изсъхнат за около 5 минути. Облицовките не трябва да са мокри, за да прилепват добре и да не се приплъзват.

Наредете пано от няколко елемента върху маса или на почистен участък, близо до мястото за облицоване. При монтажа прехвърляйте елемент по елемент на стената, запазвайки подреждането. Това ще Ви спести много време.

ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОДРЕЖДАНЕ НЕ СЕ НАЛАГА ПРИ МОНТАЖ НА ОБЛИЦОВЪЧНИ ТУХЛИ

Рязането и оформянето могат да бъдат извършвани с ъглошлайф (диск за неметал или диамантина), зидарско чукче, керпеден, каменоделски клещи и др.

Нанасяне на разтвора

Гъстотата на разтвора трябва да е такава, че при стръскване върху мистрия или гребен, разтворът да прилепва и да не приплъзва бързо при изправен вертикално инструмент. За нанасяне на разтвора/готовата смес използвайте мистрия или шпакла. При равни повърхности нанасянето може да се извърши и с гребен.

ВНИМАНИЕ : Дори и при разтвор с подходяща гъстота, прекалено голямото количество може да предизвика приплъзване на елементите.

Приплъзване, разместване на елементите и/или излизане на мазилка през фугите се получава когато е нанесен повече от необходимото количество разтвор. Това е допустимо единствено в случаите когато се цели монтаж с ефект – остатъчна мазилка.

Монтаж

Навлажнете предварително разчертаната монтажна повърхност. Можете да го направите като „изметете” стената с навлажнена метличка или четка. Уверете се, че повърхността не е прашна, мазна и т.н.

Притиснете елемента на мястото му и го завъртете леко наляво-надясно, за да оформите разтвора. 

НАТИСКЪТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ДОСТАТЪЧНО СИЛЕН, ЗА ДА РАЗПРЕДЕЛИ РАЗТВОР ПО ЦЯЛАТА ПОВЪРХНОСТ.

ПРИ ДОСТАТЪЧНО КОЛИЧЕСТВО РАЗТВОРЪТ ЩЕ ИЗЛЕЗЕ РАВНОМЕРНО ПО КРАИЩАТА НА КАМЪКА.

В случай че разтворът пада или тече, елементите се приплъзват/отлепват, гъстотата или количеството на сместа трябва да се коригират.

При монтаж на по-големи елементи, може да се постави разтвор само по краищата им, като в средата се остави празно място. Този метод на монтаж създава вакуум, който допълнително придържа елементите до втвърдяване на сместа и подобрява адхезията към монтажната повърхност.

Традиционен метод е подпирането на първия, най-долен ред с летва или други вертикални или хоризонтално закрепени подпори. Същият метод, можете да ползвате при монтаж на фриз под таван или друг монтаж, при който облицовката не започва от земята, като предварително прецените височината, от която да започнете, за да не се налага рязане на елементи непосредствено под тавана и да имате цели редове.

При добро съотношение и гъстота на сместа и равна (не гладка), набраздена повърхност за монтаж, 5-10мм дебелина на разтвора върху цялата повърхност на елемента е достатъчна за оптимално прилепване.

Редене на камъните

При монтаж на камъни без фуга, елементите се поставят на стената на разстояние около 8-10мм един от друг, размърдват се леко, като се приплъзват в посока на монтирания елемент до на нужното отстояние. При по-големи елементи, можете да ползвате гумен чук за по-добро прилепване и уплътняване на лепилото.

ФУГИРАНЕ20160601_190400

При монтаж, върху външни стени (фасади, цокъл, огради) е задължително фугите между елементите да бъдат добре запълнени, за да не прониква вода между облицовките и стената.Запълването на фугите може да стане в момента на лепенето с нанасяне на малко повече лепило.

За добро запълване на фугите ползвайте шприц. Ден след монтажа фугите се оформят окончателно и след пълно изсъхване се запечатват заедно с фасадата с водозащитни покрития (напр. водоразтворими силиконови импрегнатори, лакове за камък и др.).

В случаите, когато се монтира екстериор „сух градеж”, фугирането става по време на залепване на облицовките, като се слага толкова разтвор, че при притискане той да запълва разстоянието между елементите. Излишната смес се отстранява след изсъхване (12-18 часа) с инструмент с остър връх – дървена летвичка, шпакла, тясна телена четка и др.При по-високи температури това може да се направи и по-рано, когато разтворът започне да се рони.

При монтаж на декоративни тухли и нормална фуга не е наложително тухлите да се фугират допълнително. 

Лепилото, нанесено върху елемента излиза с притискане навън и при поставяне на следващия елемент, фугата се запълва.

Допълнително фугиране се налага при проекти, където е предвидена изпъкнала фуга или при по-големи отстояния между елементите – по-широки декоративни фуги.

В случаите, когато желаете да има допълнително фугиране, ползвайте шпакла или шприц.

Фугиране с найлонов шприц (пош) : напълнете шприца с разтвор, стегнете добре, за да отстраните водата. Шприцовайте фугите. Притиснете разтвора във фугите. Вместо найлонов шприц можете да ползвате и пистолет за фуги или пистолет за силикон.

ПОЧИСТВАНЕ НА ФУГИТЕ 20160601_174757

По време на монтаж : При леко замърсяване на лицевата част на облицовките по време на фугирането, можете да почистите с влажна гъба. При по-голямо количество изтекъл разтвор, по-добре отстранете след като е леко засъхнал.

След монтаж : След засъхване отстранете излишния разтвор и почистете елементите с твърда четка, летвичка или метличка.

Нанасянето на лакови или запечатващи покрития (водоразтворими лакове за камък, импрегнатори за бетон и др.) могат да бъдат направени по желание, след 2-3 ден от монтажа, върху добре изсъхнали фуги и чиста и суха облицовка.

Необходими инструменти

Телена четка, шпакла, прахова чертилка (или тебешир), мистрия, нивелир, шпакловъчен гребен, ъглошлайф (диск за неметал), бормашина, бъркалка, корито/кофа за разбъркване, метличка.

shpakla i greben SHLAIF SCHPRITZ NIVELI KOFA KERPEDEN CHETKA hammer CHERTILLKA BARKALKA